Калитянська селищна рада

Калитянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Погоджено                                                                             «Затверджено»

Заступник директора з НВР                                                Директор школи

    _______ Л.М.Коршак                                                       _______ А.М. Шпак

__________________ 2018 р.                                        ________________2018 р.

 

 

 

 

        План роботи

шкільного методичного об'єднання вчителів

математики, фізики, інформатики, біології, хімії та географії

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

Проблема:

«Формування  та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості»

 

Керівник МО:

Ткаченко Ганна Іванівна

 

 

СКЛАД МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

освіта

категорія

звання

пед.

стаж

курси ПК

Атестація

1

Філіпова Л.В.

вища

перша

--

7

 

 

2

Міщенко С.М.

вища

вища

Старший вчитель

33

2014

2019

3

Карпенко Л.М.

вища

вища

Старший вчитель

28

2015

2018

4

Ташута Л.М.

вища

вища

Старший вчитель

22

2013

2017

5

Компанець О.М.

вища

вища

Старший вчитель

26

2016

2018

5

Ткаченко Г.І.

вища

вища

Вчитель-методист

51

2014

2015

6

 

Петренко М.Я.

вища

вища

Старший вчитель

49

2017

2018 

 

 

Проблеми над якими працюють члени МО:

1.     Філіпова Любов Василівна – «Особистістно-зоорієнтований підхід до учнів на уроках математики»

2.     Міщенко Світлана Миколаївна --  «Методи активізації розумової діяльності на уроках фізики та математики»

3.     Компанець Оксана Миколаївна – «Роль інтеративних технологій у розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів на уроках хімії»

4.     Карпенко Людмила Миколаївна –«Використання тестових технологій на уроках географії і природознавства»

5.     Ташута Людмила Миколаївна – «Використання мультимедійних засобів навчання на уроках біології і в позакласній роботі, як один із засобів розвитку пізнавальних інтересів учнів»

6.     Петренко Михайло Якимович – «Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання на уроках інформатики та фізики»

7.     Ткаченко Ганна Іванівна –«Системний підхід до формування ключових компетентностей на уроках математики» 

 

 

 

 План засідань м/о вчителів природничо-математичного циклу

на 2018-2019 навчальний рік

№ засідання

Тема засідання

Форма презентації

1

Створення освітнього середовища для формування ключових компетентностей в умовах модернізації освіти

Діагностика вчителів

2

Проектні технології як елемент формування предметних компетенцій на уроках природничо-математичного циклу

Інформаційний бюлетень

3

Інноваційні форми й методи для забезпечення розвитку життєвих компетенцій особистості школяра

Методична пам'ятка

4

Дистанційне навчання педагога  як необхідна умова розвитку інноваційного потенціалу

Інформаційний бюлетень

5

Впровадження дистанційного навчання через використання ІКТ для розвитку і самореалізації особистості школяра

Методичні рекомендації           

І засідання  

Тема: Створення освітнього середовища для формування ключових компетентностей в умовах модернізації освіти.

Мета:  проаналізувати результативність роботи МО за минулий рік, визначити напрямки роботи кожного вчителя, що входять ШМО, ознайомитися з нормативними документами про викладання предметів природничо-математичного циклу у поточному навчальному році, провести діагностування вчителів з метою надання необхідної допомоги у вирішенні проблемних питань.

Дата проведення: 29.08. 2018 року

Місце проведення: методичний кабінет

План роботи

№ з/п

Тема

Виконавець

Примітка

 

1.

Обговорення виконання плану роботи за минулий рік та корекція плану на поточний навчальний рік

ЗДНВР Компанець О.М.

 

 

 

2.

Опрацювання листа МОН від 17.08. 2017р. № 1/9-437  «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі» та Методичні рекомендації .« Педагогічні особливості навчання учнів 10 класах»

Керівник МО Ткаченко Г.І.

 

 

 

3.

Аналіз навчальних програм, підручників на 2018-2019 навчальний рік Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Обговорення календарно-тематичних планів.

Члени  МО

Філіпова Л.В.

Ткаченко Г.І.

 

 

4.

 Вивчення рекомендацій методичного кабінету відділу освіти та школи щодо ведення класного журналу та робочих учнівських та зошитів контрольних робіт. Опрацювання наказу по школі « Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі»

Компанець О.М.

 

 

 

5.

Готовність кабінетів до нового навчального року. План роботи кабінетів.

          Члени МО

 

 

6.

Обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів. Погодження графіку відкритих уроків

Члени  МО

 

 

7

Адаптація учнів 5-х класів у середній школі

Голова МО

 

8

Затвердження завдань (6-11) для проведення І етапу учнівських  Всеукраїнських олімпіад

Члени  МО

 

 

ІІ засідання

Тема:  Проектні технології як елемент формування предметних компетенцій на уроках природничо-математичного циклу.

Мета:  детально ознайомитись з проектною технологією навчання на уроках природничо-математичного циклу, розглянути можливості використання, оцінити значення .

Дата проведення: 10.10. 2018 року

Місце проведення: кабінет інформатики

План роботи

№ з/п

Тема

Виконавець

Примітка

1.

«Теоретичні аспекти проектних технологій навчання»

Ткаченко Г.І

 

2.

 «Метод проектів як засіб підвищення пізнавальної активності на уроках природничо-математичного циклу»

Ткаченко Г.І.

 

3.

З досвіду роботи впровадження проектних технологій на уроках фізики та математики

Петренко М.А.

 

4.

Підсумки І етапу шкільних олімпіад юних знавців математики, фізики та інформатики.

Члени МО

 

5.

Наступність у викладанні математики, фізики та інформатики. Коментар науково-методичної літератури.

Міщенко С.М.

 

6

Круглий стіл (обмін досвідом) – організація науково-дослідницької роботи з учнями, робота з обдарованими дітьми.

Члени МО

 

7

Обговорення відкритих уроків (за графіком)

Члени МО

 

8

Організація та проведення Всеукраїнських конкурсів з математики «Кенгуру», фізики «Левеня», біології «Олімпус»

Члени МО

 

9

Підготовка до проведення декади математики, фізики, інформатики.

Члени МО

 

 

Домашнє завдання: скласти тексти варіантів підсумкових контрольних робіт за І семестр.

Підготувати учнів до ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад

 

 

 

 

ІІІ засідання

Тема: Інноваційні форми й методи для забезпечення розвитку життєвих компетенцій особистості школяра

Мета:  опрацювати офіційні документи МОНМС України,  які надійдуть протягом І семестру, розглянути інноваційні технології для підвищення  рівня навчальних досягнень школярів на уроках природничо-математичного циклу,  проаналізувати результати ІІ туру предметних олімпіад.

Дата проведення: 23.12. 2018 року

Місце проведення: кабінет  природничих наук.

План роботи

№ з/п

Тема

Виконавець

Примітка

1.

Опрацювання офіційних документів МОНМС України про організацію закінчення І семестру 2018-2019 н.р.

Ткаченко Г.І.

 

2.

 Поняття «Інновації.» Класифікація інновацій . Житєвий цикл інновацій.

Петренко М.Я.

 

3.

Ділова гра як одна з форм інноваційного уроку.

Міщенуо С.М.

 

4.

Дискусія, як засіб пізнавальної діяльності учнів. Кооперативне навчання.

Ткаченко Є.В.

 

5.

Педагогічне кафе «Креативність – хочу поділитись»

Члени МО

 

6

Огляд новин методичної, психолого-педагогічної літератури, періодичної преси

Карпенко Л.М.

 

7

Підведення підсумків проведення декади математики, фізики та інформатики

Ткаченко Г.І.

 

8

Організація і проведення Всеукраїнського міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

Ткаченко Г.І.

 

9

Підготовка до декади географії

Карпенко Л.М.

 

10

Обговорення відкритих уроків (за графіком)

Члени МО

 

 

 

 

ІV засідання

Тема:  Дистанційне навчання педагога як необхідна умова розвитку інноваційного потенціалу  (дистанційно)

Мета:  розглянути можливості реалізації  педагогічних працівників право на здобуття освіти та професійної кваліфікації, опрацювати інформаційно-комунікаційні технології, створити спільну презентацію на блозі керівника МО.

 

Дата проведення: 23.02. 2019 року

Місце проведення:  кабінет інформатики

План роботи

№ з/п

Тема

Виконавець

Примітка

1.

Опрацювання наказу № 466 МОН України «Про затвердження Положення про дистанційн навчання»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки  № 660 від 01.06.2013 
№ 761 від 14.07.2015}

Компанець О.М.

 

2.

Ознайомлення із веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання

 

 

Петренко М.А.

 

4.

Створення спільної презентації «Дистанційне навчання педагога як необхідна умова розвитку інноваційного потенціалу» 

Ташута Л.М.

 

5.

Підготовка до проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

Ткаченко Г.І.

 

6

Підготовка до проведення декади з хімії та біології

Ташута Л.М., Компанець О.М.

 

7

Обговорення відкритих уроків (згідно плану)

Члени МО

 

 

V засідання

Тема: Впровадження дистанційного навчання через використання ІКТ для розвитку і самореалізації особистості школяра

Мета:  розглянути технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм),  створення веб-сторінки для школярів навчальних дисциплін природничо-математичного циклу.

Дата проведення: 28.04. 2019 року

Місце проведення: кабінет природничих наук

 

План роботи

№ з/п

Тема

Виконавець

Примітка

1.

Опрацювати науково-методичне забезпечення дистанційного навчання

керівник МО

 

2.

Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, використання веб-ресурсів для роботи з обдарованими дітьми

 

 

Петренко М.Я.

 

3.

Методичні особливості проведення ДПА з математики (9 клас) та ЗНО з математики та фізики (11клас)

Ткаченко Г.І.

 

4.

Обговорення пропозицій щодо планування роботи МО на наступний  навчальний рік

Члени  МО

 

5.

Огляд новин методичної, психолого-педагогічної літератури, періодичної преси

Карпенко Л.М.

 

 

Домашнє завдання: скласти тексти варіантів підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр та рік

 

  

 

Теми відкритих уроків

№ з/п

Предмет

Клас

Тема уроку

Вчитель

1

математика

6

Додавання мішаних чисел

Ткаченко Г.І.

2

математика

7

Задачі на відсотки

Філіпова Л.В.

3

алгебра

10

Задачі прикладного характеру (лінійна функція)

Ткаченко Г.І.

4

геометрія

7

Рівність трикутників

Філіпова Л.В.

5

алгебра

10

Степенева функція, її графіки і властивості

Ткаченко Г.І.

6

геометрія

8

Чотирикутники

ТкаченкоГ.І.

7

хімія

8

Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук

Компанець О.М.

8

географія

6

Землетруси. Вулканізм. Вулкани та гейзери. Практична робота.

Карпенко Л.М.

9

біологія

8

Гігієна ротової порожнини. Догляд за яснами і зубами

Ташута Л.М.

10

географія

7

Географічне положення Африки. Історія відкриття континенту та його дослідження.

Карпенко Л.М

11

алгебра

11

Степенева функція –її властивості і графіки

Міщенко С.М.

12

географія

 

 

Карпенко Л.М.

13

фізика

10

Коливальний рух

Петренко М.Я.

14

Біологія

 

 

Ташута Л.М.

15

Інтегрований (хімія, українська література)

10

«У неділю рано зілля копала»

Компанець О.М.

Турчиновська Л.П.

16

фізика

9

Проблеми розвитку ядерної енергетики. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Міщенко С.М.

17

Інформатика

10

Комп’ютерне моделювання при розв’язування фізичних задач

Петренко М.Я.

18

хімія

10

Використання проектів на уроках хімії

Компанець О.М.

19

Інформатика

11

Побудова діаграм

Петренко М.Я.

20

Біологія

 

 

Ташута Л.М.